Skip to main content

Huurders­vereniging
De Brusselse Poort

Wonen in hartje 's-Hertogenbosch

Wooncomplex
De Brusselse Poort

Het complex bestaat uit drie gebouwen; Noordblok, Middenblok en Zuidblok. In het complex zijn 168 appartementen ondergebracht evenals enige winkel-/kantooreenheden. Er zijn twee parkeerlagen voor bewoners beschikbaar met de ingang aan het Bokhovenstraatje. Aan de Smalle Haven voert een ingang naar de parkeergarage voor vergunninghouders, die beheerd wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch. De eigendomsrechten van het gehele complex zijn bij meerdere partijen ondergebracht. De woningen zijn eigendom van Mooiland. De verhuur daarvan wordt geregeld via Woonservice 's-Hertogenbosch.

Huurdersvereniging enzo

Over de Huurdersvereniging

Huurdersvereniging De Brusselse Poort is opgericht op 07-07-1992 om de belangen van de huurders te behartigen. De 3 (minimaal) tot 7 (maximaal) bestuursleden zetten zich in om contacten te onderhouden met de bewoners, de verhuurder en diverse instanties als gemeente en woonbond. Ook participeren ze in andere bewonerscollectieven in de Binnenstad als Vereniging Havenkwartier en Bewoners Leefbare Binnenstad. Op deze manier willen we zorgen voor een zo optimaal mogelijk woongenot.

Wij zijn bereikbaar per mail op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of schriftelijk in de brievenbus aan de Orthenstraat onder het bellenbord aan de trapzijde.

Informatievoorziening

De bewoners worden op de hoogte gehouden door een nieuwsbrief en/of informatieboekje.

De nieuwsbrief wordt bij voorkeur digitaal verzonden. Wij vragen de nieuwe bewoners zich aan ons kenbaar te maken met hun naam, adres en mailadres. Indien gewenst kunnen er meerdere nieuwsbrieven naar een huisadres verzonden worden. Beschikt men niet over een mailadres wordt de nieuwsbrief vanzelfsprekend in de brievenbus bezorgd.

Valt de keus op een informatieboekje zal dit bij iedereen in de brievenbus worden gedaan.

Lidmaatschap

Zodra men in het wooncomplex komt wonen is het zaak van de verhuurder om op het bestaan van de huurdersvereniging te wijzen. Het is gewenst dat de nieuwe bewoner zich aanmeldt als lid van de vereniging. In principe is men contributie verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is vastgesteld op € 0,00 (nul Euro). Ter vervanging van de contributie ontvangt de huurdersvereniging een jaarlijkse bijdrage van de verhuurder. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal woningen waarvoor de huurdersvereniging zich inzet.

In de eerste helft van het jaar, voor 1 juli, is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Incidenteel kunnen er meerdere ALV’s nodig zijn. Men ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze vergadering die gehouden wordt in een makkelijk bereikbare en toegankelijke locatie in de buurt van het complex.

Mooiland

Mooiland is de verhuurder van de woningen. Zij zijn gevestigd aan de Arnoud van Gelderweg 69, 5361CV Grave. Telefonisch contact kan via nummer 088 450 10 10 en mailcontact via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mooiland wordt in het complex vertegenwoordigd door een huismeester die op werkdagen in de ochtenden aanwezig is.

Historie van deze plek

De oude stadspoort De Brusselse Poort

De stad ’s-Hertogenbosch werd gesticht in 1185. Deze stad werd omgeven door stadsmuren met daarin drie poorten; De Leuvense Poort, De Antwerpse Poort en De Brusselse Poort. In deze vorm heeft de stad bestaan tot ongeveer 1374. Daarna werd de stad fors vergroot en werd opnieuw omgeven door een stadsmuur. Delen van die muur zijn heden ten dage nog op een aantal plaatsen in de stad zichtbaar. De eerste stadsmuur en zijn poorten verloren hun functie en werden gesloopt. In 1874 verviel de vestingwet en kon men vrijelijk buiten de stadsmuren bouwen en de stad vergroten en is deze uitgegroeid tot de stad zoals we die nu kennen.

Ons complex is gebouwd op de plek van de eerste stadsmuur bij De Brusselse Poort. In de bestrating voor de ingang van het middenblok kan men de contouren van De Brusselse Poort nog vinden. Hieraan dankt het complex dus haar naam.

Gouden letters van De Gruyter

In het begin van de twintigste eeuw bouwde de Bossche kruideniersfamilie De Gruyter op deze plek haar fabriek. Deze fabriek was te herkennen aan haar gele geglazuurde stenen. Hierdoor kreeg het gebouw de bijnaam “Gele monster”. De familie koos destijds voor deze plek omdat het aan de haven lag. Hierdoor was de aanvoer van grondstoffen via het water mogelijk waar men dan ook goed gebruik van maakte. Aan de Orthenstraat had het gebouw een toren met daarop in “gouden” letters ‘de GRUYTER’. Deze letters vinden we terug op de binnenplaats van het middenblok.

Oorspronkelijke gele muur

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw ging het steeds minder goed met De Gruyter en kwam de fabriek leeg te staan. Ombouwen tot wooncomplex bleek niet mogelijk dus werd alles gesloopt om daarna een nieuw complex te bouwen. Een heel klein beetje van het oude gebouw is nog te zien aan de Smalle Haven boven de geldautomaat.

In 1980 was men klaar met de sloop en is er eerst uitvoerig archeologisch onderzoek gedaan. Pas na de afronding hiervan is men begonnen met de bouw van het complex. De eerste woningen werden in november 1985 opgeleverd.

En verder...

Het complex ligt op 500 meter van het NS-station ’s-Hertogenbosch. Hiervandaan kan men zowel met de trein als bussen vertrekken naar een bestemming buiten de stad.

Winkels en markt zijn in een ruim aanbod op een steenworp afstand. Dat is ook van toepassing op restaurants en andere uitgaansgelegenheden.

In het vijfde jaargetijde, van 11-11 tot aan carnaval, zit men midden in het gebeuren.

Telefoon

alleen e-mail

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De Brusselse Poort

Visstraat, De Gruyterpassage, Orthenstraat en Bokhovenstraatje

's-Hertogenbosch